Zmagovalci Slovenska prvenstvaPregled zmagovalcev Slovenskega pokala

Leto Št. jadra   krmar flokist
1999 SLO-26   Jadek Ravnikar
2000 SLO-14732   Jadek Ravnikar
2001 SLO-14054   Golias Leskovec
  SLO-11   Jakop Jovan
2002 SLO-14796   Golias Kerševan
  SLO-17 SC Pečkaj Pečkaj
2003 SLO-14796   Kerševan Golias
  SLO-17 SC Pečkaj Pečkaj
2004 SLO-14732   Jadek Bertok
  SLO-14351 SC Jakop Jovan
2005 SLO-14019   Kocjančič Vodopivec
  SLO-14272 SC Pečaver Gale
2006 SLO-14019   Kocjančič Vodopivec
  SLO-14881 SC Guštin Kansky
2007 SLO-14252   Slekovec Markota
  SLO-13429 SC Pečkaj Pečkaj
2008 SLO 13861   Hrvatin Planinšič
  SLO 13941 SC Kralj Gabron
2009 SLO 14987   Hrvatin Planinšič
  SLO 14426 SC Franič Pavlin
2011 SLO 14987   Hrvatin Planinšič
2012 SLO 14987   Hrvatin Planinšič

SC ... zmagovalec Silver cupa

Pegled zmagovalcev Državnih prvenstev

Leto Št. jadra   Krmar Flokist
1998 CZE 14553   Musil Rocek
  SLO 26   Jadek Ravnikar
1999 CZE 13597   Ryhos Rokusek
  SLO 26   Jadek Ravnikar
2000 SUI 14540   Moser Moser
  SLO 26   Dekleva Dorošenko
2001 SUI 14540   Moser Moser
  SLO 14054   Golias Leskovec
  SLO 11 SC Jakop Jovan
2002 SUI 14540   Moser Moser
  SLO 14796   Golias Kerševan
  SLO 14272 SC Pečaver Gale
2003 SUI 14540   Moser Moser
  SLO 14796   Golias Kerševan
  SLO 13861 SC Hrvatin Markočič
2004 CRO 14881   Fantela Marenic
  SLO 14732   Jadek Bertok
  SLO 14272 SC Pečaver Gale
2005 SUI 14799   Moser Moser
  SLO 14019   Kocjančič Vodopivec
  SLO 14272 SC Pečaver Gale
2006 CZE 14553   Svoboda Šara
  SLO 14019   Kocjančič Jadek
  SLO 14881 SC Guštin Racchelli
2007 SUI-14799   Moser Moser
  SLO-14796   Golias Smokvina
  SLO-13429 SC Pečkaj Pečkaj
2008 CZE 14827   Koran Kvasnik
  SLO 14987   Hrvatin Planinšič
  SLO 14426 SC Franič Pavlin
2009 SLO 14989   Kocjančič Margon
  SLO 14426 SC Franič Pavlin
2011 SLO 14987   Hrvatin Planinšič
2012 SLO 14252   Kralj Markota

SC ... zmagovalec Silver cupa