LogotipiLogotipe se lahko uporablja v reklamne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače posegati vanje, ker so zaščiteni z avtorskimi pravicami.

Za različne velikosti kliknite na logotip.

Osnovna različica

Ležeča različica

Logotip Svetovnega in evropskega prvenstva 2013

Logotip Evropskega prvenstva 2004