Pravila razredaPravila razreda v veljavnosti od 1. decembera 2011 do 1. julija 2015

Dopolnitev k pravilom (velja od 1. decembra 2014)

Pravila razreda v veljavnosti od 1. julija 2015

Izredna dopolnitev k pravilom (velja od 20. aprila 2015 do 20. aprila 2016)

Pravila razreda v veljavnosti od 15. marca 2021

Pravila razreda v veljavnosti od 15. julija 2022